FANDOMDýka (0): Postava smí používat zbraň s délkou do 40 cm včetně.

Tesák (2): Postava smí používat zbraň s délkou od 40 cm do 60 cm včetně.

Jednoruční zbraň (3): Postava smí používat zbraň s délkou od 60 cm do 90 cm včetně.

Jedenapůlruční zbraň (5): Postava smí používat zbraň s délkou od 91 cm do 110 cm včetně.

Obouruční zbraň (7): Postava smí používat zbraň s délkou od 111 cm do 125 cm včetně.

Kopí (7): Postava smí používat kopí do 200 cm. S kopím se bojuje obouručně. Kopím se pouze bodá.

Luk (5): Postava smí používat luk s nátahem do 15 kg.

Kuše (5): Postava smí používat kuši s nátahem do 15 kg.

Vrhací zbraně (4): Postava smí používat vrhací zbraně s délkou do 25 cm.

Boj se dvěma zbraněmi I (3): Postava smí používat kombinaci dvou zbraní do celkové délky 130 cm. Potřebná je znalost zbraní použitých v kombinaci.

Boj se dvěma zbraněmi II (4): Postava smí používat kombinaci dvou zbraní do celkové délky 150 cm. Předpoklad Boj se dvěma zbraněmi I. Potřebná je znalost zbraní použitých v kombinaci.

Boj se dvěma zbraněmi III (5): Postava smí používat kombinaci dvou zbraní do celkové délky 180 cm. Předpoklad Boj se dvěma zbraněmi II. Potřebná je znalost zbraní použitých v kombinaci.

Zdraví I (5): +1 k životům.

Zdraví II (7): +1 k životům (celkově tedy +2 k základu). Předpokladem je Zdraví I.

Škrábanec I (4): Po krátkém protažení je možné během nejbližšího boje ignorovat jeden lehký zásah (např. zásah špičkou zbraně). Tato možnost platí pouze během prvního boje po rozcvičení, poté se ztrácí, i když nebyla využita.

Škrábanec II (6): Po krátkém protažení je možné během nejbližšího boje ignorovat jeden lehký zásah navíc (tedy celkově dva zásahy za boj). Tato možnost platí pouze během prvního boje po rozcvičení, poté se ztrácí, i když nebyla využita. Předpokladem je Škrábanec I.

Polní oprava (6): Po 5 minutách intenzivní práce si může postava obnovit 1 KZ na své zbroji, nesmí ovšem překročit maximální KZ snížené o 1 (na minimum KZ 1) opravované zbroje. Ve vybavené dílně (výheň, kovadlina, nástroje) se doba práce zkracuje na 2 minuty za KZ.

Vychloubačnost (5): Pokud postava porazí nepřítele a pak se tím vychloubá, je určitá šance, že se postava naučí nějakou dovednost rychleji. Tajná pravidla.

Nošení zbroje (6): Postavě se zvyšuje KZ o 1. Nutno na sobě mít zbroj.

Proražení zbroje (5): Pokud je zásah postavy vykryt zbrojí, může nahlásit jednou za boj „skrz“ a tento zásah zbroj ignoruje.