FANDOM


První pomoc (4): Postava s touto schopností je schopna probírat z Bezvědomí. Proces „oživování“ trvá 20 vteřin.

Zastavení krvácení (5): Postava je schopna zastavit Krvácení. Je třeba na „ránu“ přiložit tlakový obvaz (neuvazujte jej ale pevně, abyste končetinu nezaškrtili). Předpokladem je první pomoc.

Dlaha (5): Postava je schopná sestavit dlahu na zmrzačenou končetinu. Regenerace končetiny trvá stejně dlouho jako regenerace života (včetně podpůrných prostředků – kouzel, lektvarů, apod.). Je možné aplikovat více dlah na jeden cíl.

Pitva (6): Postava je do určité míry schopná zjistit příčinu smrti. Konzultujte s organizátorem. Čím pečlivější budete při hraní pitvy, tím více informací se můžete dozvědět.

Diagnóza (5): Po krátké prohlídce je postava schopná určit stav cíle.

Léčení nemoci (6): Postava má znalosti potřebné k léčení nejrůznější nemocí. Znalosti léčby jednotlivých nemocí se dokupují. Tajná pravidla.

Léčba otravy (6): Postava má znalosti potřebné k léčení nejrůznějších otrav. Znalosti léčby jednotlivých otrav se dokupují. Tajná pravidla.

Péče (6): Postava je schopná ustavičnou péčí urychlit proces regenerace jednoho cíle. Předpokladem je mít alespoň 5 felčarských dovedností.

Mistr felčar (8): Postava může uplatnit schopnost Péče až na 5 postav naráz. Musí se ale během jejich léčby věnovat postupně všem (přebíhat mezi nimi).