FANDOM


O hřeEditovat

Hraje se 24 hodiny denně, během kterých získávají hráči zkušenosti a to až 10 zkušeností za den. Za tyto zkušenosti si pak kupují jednotlivé dovednosti (viz sekce Dovednosti). Nechceme, aby hra byla soubojem pravidel, ale měla by především poskytnout prostor pro RP s tím, že pravidla řeší hlavně situace, které nelze přímo odehrát (seslání a vysvětlení kouzla, vyřešení systému boje, apod.).

Co je herní a co je neherní?Editovat

Rádi bychom viděli, aby se neherní činnosti, předměty, atd. omezily na nutné minimum (žádný neherní pokec při procházce lesem apod.). Snažte se co nejvíce držet v herních mezích.

Mimo hru jsou postaveny:

 • stany hráčů – nesmí se do nich vstupovat bez svolení hráče
 • organizátoři s červenou šerpou a hráči s nimi mluvící

Pokud je třeba vyřešit nějakou neherní záležitost (nejasnost v pravidlech s výrazným dopadem, možnost ohrožení zdraví, apod.), zahlásí se heslo „Stop“, při kterém všichni v doslechu přestanou vykonávat jakoukoli herní činnost. Až je situace vyřešena, heslem „Jedeme“ se hra opět uvede do chodu. Prosím, využívejte toto pravidlo jen v nejnutnějších případech!!

OrganizátořiEditovat

Zastupují svět kolem hráčů, proto je důležitá komunikace s nimi v případě, že hráč někde něco provedl nebo se chystá provést, aby mohli připravit příslušnou odezvu z herního světa. Ve sporech mají vždy poslední slovo.

Pokud na sobě nemá červenou šerpu, hraje cizí postavu a je s ním možné herně komunikovat.


Herní efektyEditovat

Ve hře je možné se setkat s následujícími efekty:

 • „Zbroj“ - zásah zbraní byl vykryt zbrojí
 • „Skrz“ - zásah prošel přes zbroj
 • „Chcípni“ – při zásahu do trupu zasažený upadá do Bezvědomí
 • „Zakořenění“ – zasažená postava se nesmí pohnout z místa, smí však bojovat a kouzlit
 • „Paralýza“ – zasažená postava se nesmí hýbat do prvního zranění, nebo dokud není řečeno
 • „Zkamenění“ – zasažená postava se nesmí hýbat, ale je nezranitelná
 • Strach – postavu zachvátí panika a snaží od místa či osoby vzdálit
 • Ruka na hlavě – postava je neviditelná
 • Objatý strom – postava je skrytá v lese
 • Červená šerpa – organizátor
 • Žlutá páska –postava je nehmotná
 • Otrava – podle průvodky nebo organizátora
 • Nemoc – podle průvodky nebo organizátora
 • Červené fáborky – nebezpečné území, NECHODIT!!
 • Zelené fáborky – neproniknutelná džungle

StavbyEditovat

Stavby je vyznačují kolíky spojenými provázky. Na provázcích jsou fáborky označující počet životů stavby.


Stavby mohou být dřevěné (hnědé fáborky) nebo kamenné (šedé fáborky). Dřevěné stavby je možné poškodit pomocí seker a palic, na kamenné je třeba použít krumpáč. Boří se deseti naznačenými údery s výkřiky „Bum!“ do stavby příslušným nářadím. Bořit se takto dají stavby, které mají 3 a méně životů. Výbušniny fungují na oba typy staveb bez omezení počtu životů.


Kamenné stavby jsou také odolnější než dřevěné a proto mají vždy o jeden život více.


Boj, životy a zraněníEditovat

ŽivotyEditovat

Každá postava začíná se 3 životy. Toto číslo je možné navýšit jak dočasně tak trvale pomocí příslušných dovedností.

Regenerace životů je 1ž/30 minut. Tyto hodnoty lze opět upravit pomocí dovedností.

Pokud postavě klesnou životy na 1, každý zásah do končetiny tuto končetiny mrzačí. Zmrzačená paže je nepoužitelná, postava upouští předměty v ní držené na zem (pokud je ovšem předmět připevněn pevně, není třeba jej sundávat, končetina však zůstává nepoužitelná a nesmí se s ní hýbat). Při zmrzačení nohy není třeba hned padat na zem, ale je omezena pohyblivost. Postava kulhá, nesmí běhat, ale může stát a normálně bojovat, musí však zůstat stát na místě. Zásah do trupu však je však zranění již tak závažné, že je postava okamžitě vyřazena z boje, padá k zemi v bezvědomí (pokud se nacházíte uprostřed boje, padněte někam, kde se o vás nebude zakopávat) – viz Bezvědomí.

Zmrzačené končetinyEditovat

Zmrzačené končetiny se dají pouze pomocí příslušných dovedností. Dokud nejsou vyléčené, berou se jako nezásahová plocha (avšak nesmí se s nimi krýt).

Zásahové plochyEditovat

Platnými zásahovými plochami jsou trup, paže od ramen po zápěstí vyjma lokte, nohy po kotníky vyjma kolen.

Neplatné zásahové plochy jsou lokty, kolena, zápěstí a kotníky.

Zakázané zásahové plochy jsou hlava, krk, rozkrok.

Platí, že zásah uznává vždy zasažený. V případě nesrovnalosti se obraťte na organizátora. Pokud bude na některého hráče více stížností za neuznávání jasně umístěných zásahů, bude potrestán!!!

BezvědomíEditovat

Pokud postavě klesnou životy na 0, upadá do bezvědomí. Postava leží v bezvědomí 10 minut, pak se probírá s 1 životem. Zmrzačené končetiny a další efekty stále trvají (pokud jejich efekt neskončil během doby bezvědomí). Postavu v Bezvědomí není možné probrat jinak než příslušnými dovednostmi (žádné proplesknutí či polití vodou).

Pokud je postava v bezvědomí doražena, může chvíli mrtvolit a pak se odebrat k organizátorovi pro novou postavu. Při dorážení je třeba dát najevo nějakou snahu, žádné klepnutí do trupu špičkou meče se slovy „dorážím“. Dorážet může každý, není na to třeba dovednost.

Noční bojEditovat

V době od soumraku do úsvitu (zní to povědomě, což?) má každý hráč povinnost vyměnit si kontaktní zbraně za tzv. mlaty (viz Zbraně) a střelné zbraně za měkčené nosiče velikosti tenisového míčku (též známy jako „fajrbóly“ :P). Vrhací zbraně je povoleno používat i při nočním boji. Preferujte boj na lépe osvícených místech. Pokud dojde k boji v osadě (=táboře), zajistěte si příslušné osvětlení, v lese raději nebojujte, pokud to nebude nezbytně nutné.


ZbrojeEditovat

Zbroje se člení podle kvality zbroje (dále jen KZ), který určuje, kolik zásahů se zbroj schopná vykrýt. S každým takovým vykrytým zásahem klesá KZ o jedna. Pokud klesne KZ na 0, zbroje je nepoužitelná a je nutné ji opravit. KZ se obnovují pomocí dovednosti Polní oprava případně u kováře.

Vykrýt se dají zásahy vedené na části těla chráněné zbrojí (žádné hlášení zbroje při zásahu do nohy, když mám jen hrudní plát).

Členění zbrojí je následující:

 • Jekorová a lehká kožená – KZ 1
 • Jekorová vyztužená plechem a tvrdá kožená – KZ 2
 • Kroužková – KZ 3
 • Pláty – KZ 4

Štíty mají maximální povolený obvod 220 cm a jejich okraj musí být změkčený hadicí.

ZbraněEditovat

Velký důraz je kladen na bezpečnost zbraně (měkčená a obalená) bez ostrých výčnělků a hran. Poslední slovo při schvalování zbraní mají organizátoři.

Hlavice seker, kladiv a hroty kopí musí vstřebat náraz, horní třetina toporu musí být měkčená.

Hroty šípů musí mít aspoň 4 cm v průměru a aspoň 2 cm měkčení. Šípy musí být opatřeny letkami.

Délky zbraní jsou následující

 • Dýky – do 40 cm
 • Tesák – do 60 cm
 • Jednoruční zbraň – do 90 cm
 • Jedenapůlruční zbraň – do 110 cm
 • Obouruční zbraň – do 125 cm
 • Kopí ­­– 180-200 cm

Povolené parametry střelných a vrhacích zbraní jsou následující

 • Vrhací zbraně – délka do 40 cm, smí být pouze z měkkých materiálů a žádná její část nesmí projít očním důlkem
 • Luky a kuše – nátah do 15 kg

Mlat pro noční boj je novodurová trubka měkčená mirelonem, se světlou povrchovou úpravou. Na špičce mirelon přesahuje trubku o cca 5 cm. Trubka při doseknutí nesmí mirelon prorazit (do konce trubky vlepte roličku jekoru či hadici a celou špičku omotej kobercovkou, než nasunete mirelon). Mlat může být i jiné konstrukce, ale konzultuj to předem, ať ho nevezeš zbytečně. (díky Randire ;) )


BezpečnostEditovat

Dodržuj rozumné bojové tempo, při hrozící kolizi soupeře upozorni. Bolestivě zasažený hráč smí přerušit na potřebnou dobu souboj. Reálně zraněnému hráči pomoz, dokud nebude řádně ošetřen. Na nebezpečných místech je boj zakázán (poodejděte jinam).

Je zakázáno

 • Bodat či naznačovat body (kromě kopí)
 • Útočit nepřiměřenou silou či rychlostí
 • Útočit záměrně na zakázané zásahové plochy
 • Záměrně krýt zásahovými plochami
 • Fyzický kontakt (lze však zachytit a odklonit soupeřovo předloktí u ruky držící zbraň)
 • Chycení soupeřovi zbraně či štítu (lze však zachytit jílec meče, topor sekery či kladiva nebo ratiště kopí; lze odklonit soupeřův štít sekerou
 • Tlačit soupeře na nebezpečný terén
 • Tlačit či udeřit štítem nebo hlavicí meče (neobalenou stranou toporu nebo ratiště


Dovednosti a zkušenostiEditovat

Zkušenosti

Na začátku hry má postava (15 + 1-5 za životopis + 1-5 za kostým) zkušeností. Expovat bude možné maximálně jednou za den u příslušného organizátora.

Tajná pravidla

Tyto tajná pravidla získává pouze ten, kdo má zakoupenou příslušnou dovednost.

Tajné dovednostiEditovat

Tajné dovednosti budou postavě nabídnuty organizátorem na základě její hry a zvolené cesty. Tudíž ne všechny dovednosti jsou uvedeny níže.

Dovednosti

Bojové dovednosti
Kouzelnické a kněžské dovednosti
Dovednosti přežití
Zlodějské dovednosti
Ekonomické dovednosti