FANDOM


GeografieEditovat

CísařstvíEditovat

Císařství je největší známou zemí pod vládou císaře Celsa II. a císařovny Dolose. Hlavním náboženstvím je víra ve Světlo, nicméně v posledních několika letech si získala velké množství stoupenců i víra ve Staré bohy (severský pantheon a náboženství). V Císařství již dlouhou dobu nebyly žádné velké válečné konflikty, všechny jsou omezeny svou působností na jednotlivá zemanství, čili se nejedná o nic, co by narušilo integritu říše. Skládá se ze sedmi provincií, kdy mnoho z nich je navíc rozděleno do menších zemanství.

 • Umbilicus - centrální provincie a sídlo císaře. V hlavním městě Mediates se mimojiné nachází i Malakaiova univerzita, nejprestiznější z magických škol v celém císařství.
 • Draco Cara - velmi malá provincie (složená z hlavního města a okolí) věnovaná císařovně, která zde má své sídlo a kterou chrání legendární Panenská garda. Zvláštností této provincie je zákaz vstupu mužů. Z této provincie mohou pocházet pouze ženy.
 • Palus - bažinatý kraj na jihu císařství je hlavním sídlem Staré víry. Provincie disponuje velkým nerostným bohatstvím a dostatkem skřetů a podobně havěti na zabíjení.
 • Frumentum - hlavní obilnice císařství. Zde se v poslední době vyhrocují náboženské konflikty, neboť většina provincie vyznává Světlo, ale vládnoucí kníže Ravus je vyznavačem Staré víry.
 • Přímoří - touto provincií hýbe hlavně obchod. Na jejím území se nacházejí největší přístavy a také imperiální flotila, které se snaží získat zpět ostrov Aureus, který v současné době spadá pod Ostrovní ligu
 • Orthus - většině této provincie dominuje poušť. Obyvatelé si díky dlouhé izolaci vypěstovali vlastní kulturu, ne nepodobnou arabské. Říká se, že pouští se prohánějí džinové a jiní démoni. Do císařství dodává koření, koberce a další luxusní zboží.
 • Pratum Draco Sanguis - malé baronství na jihu císařství. V poslední letech se zde vystřídalo mnoho vládců, nejpevnější pozici má prozatím baron Raroh. Místní mají velké zkušenosti s bojem a magií, vzhledem k divoké a ne tak dávné minulosti.

Liga ostrovůEditovat

Federace ostrovů severně od Císařství je trnem v oku císaře. Mezi Ligou a Císařstvím panují ne zrovna nejlepší vztahy, neboť významnou část příjmů Ligy tvoří pirátská a pašerácká činnost. Liga samotná není nijak bohatá země a de facto tam vládne právo silnějšího. Jediná jejich výhoda proti Císařství je přírodní obranný val podél jižních hranic ostrovů a cesty skrze něj znají jen Ostrovní navigátoři.

DendronEditovat

Území tvořené neprostupným hvozdem je domovem elfů, dryád a dalších převážně magických bytostí. Nachází se uprostřed Císařství a odolalo několika pokusům o připojení k říši. Elfové jsou dost uzavření, a proto se málokdo do Dendronu podívá a pokud vůbec, tak pouze do města Crispa, které bylo vystavěno právě pro tyto účely. (Pokud by postava měla pocházet z Dendronu, kontaktujte nejprve orgy.)

NanusEditovat

Horská země je osídlena převážně trpaslíky a ačkoli nespadá pod císařskou správu, trpasličí král Barbata udržuje dobré diplomatické a obchodní styky s Císařstvím. Země je bohatá na nerostné suroviny, především však kovy, ze kterých zruční trpasličí kováři vyrábějí zbraně vysoké kvality.

PustinaEditovat

Nazdory svému jménu se jedná o krajinu plnou života. Nebezpečného života. Pustina je totiž všeobecný název pro necivilizovanou oblast na jih od Císařství. Z těchto končin proudí na do Císařství dostatečné množství skřetů, o které si mohou Císařští tupit své zbraně. Někteří tvrdí, že Pustiny jsou plné drahých kovů, kamenů a diamantů. Jiní zase, že se zde nachází pozůstatky prastarých civilizací. Celsus II. vypravil do Pustin několik expedic a o žádné z nich už nikdo neslyšel. Poslední expedice byla vypravena před necelým rokem pod vedením Williama Sutora, ten však bohužel byl zraněn při ztroskotání lodi a při první příležitosti odcestoval zpět do říše. Bez jeho vedení byli kolonizátoři neorganizovaní a snadno podlehli tlaku místních domorodců, zvaných Renaskové.

Renaskove pochod

Renaskové

Renaskové
Editovat

Místní domorodci obývající Pustinu. Ví se o nich velice málo. Snad jedině, že uctívají Fénixe, jakožto ztělesnění koloběhu života. Jejich šamani mají schopnot ovládat oheň. Sami Renaskové jsou převážně lovci. Kmeni vždy vládne náčelník, který bývá nejsilnějším bojovníkem a zdatným lovcem. Důležité slovo má v kmeni také šaman.

NáboženstvíEditovat

SvětloEditovat

Charakteristika: Konání dobra, milosrdenství a poskytnutí pomoci potřebným jsou základními pilíři církve Světla. Světlo je symbolem čistoty, naděje a dobra. Církev si v minulosti získala mnoho stoupenců, především díky svým bojovým kněžím, tzv. templářům či paladinům, kteří vyjížděli na výpravy proti zlu a bezpráví. Ale každá mince má dvě strany. Proti zlu se nedá vždy ubránit jen dobrým srdcem a milosrdenstvím. Zlo má mnoho podob. Proto existuje i Inkvizice, která vyhledává zlo ve vlastních řadách a ne neprávem vzbuzuje v lidech strach.
Symbolika: plamen svíce, lucerna, oheň
Klérus: Církev světla je silně hierarchicky uspořádaná. V čele celé církve stojí Luminor Supremus, který sídlí v Domě věčného Světla, katedrále situované nedaleko císařského paláce ve městě Mediates. Po jeho boku jsou vždy čtyři kněží honosící se titulem Luminor Secundus. Těchto pět hodnostářů tvoří církevní rady a celou církev vedou, vydávají církevní nařízení, apod.

Stará víraEditovat

Charakteristika: Hlavním měřítkem moci je síla a odvaha. Nejstatečnější válečníci se dostanou do Valhally, kde budou po boku bohů hodovat, dokud nenastane Soudný den, tzv. Ragnarök. Nicméně se věří, že každý má své místo ve světě a hraje určitou roli ve hře bohů. Mezi hlavní bohy patří:

 • Odin, Otec Veškerenstva: bůh moudrosti a válečníků
 • Thor: bůh bouří a boje
 • Tyr: bůh války
 • Freya: bohyně plodnosti, úrody a války
 • Loki: bůh šprýmařů, zlodějů a podvodníků

Symbolika: Ódin (kopí, havran),Thor (kladivo), Tyr (meč), Freya (obilný klas), Loki (maska)
Klérus: Náboženství nemá žádnou oficiální strukturu. Každý z kněží hlásá svou víru samostatně, často podle zvoleného patrona.

Víra elfůEditovat

Charakteristika: Dendronští elfové mají celý široký pantheon svých bohů, ale ti figurují spíše jako postavy v pověstech a legendách. Elfové se nemodlí, jejich vztah k bohům je spíše vztah žáka k učiteli. Bohové elfů tedy spíše představují určitý způsob života, kterého se elfové drží. Elfové žijící v Císařství často vyznávají Světlo nebo Staré bohy.
Symbolika: různá
Klérus: Žádný oficiální. Ve společnosti elfů podléhají velké úctě učenci a filozofové, kteří dále šíří moudrost bohů.

Víra trpaslíkůEditovat

Charakteristika: Trpaslíci uctívají především své předky, kteří se nějakým významným způsobem zasloužili o blaho hrdého trpasličího lidu.
Symbolika: podle klanu
Klérus: Strážci tradic uchovávají jména a příběhy jednotlivých významných předků.